Sim điện thoại số 4 có ý nghĩa gì? Đáng lo không?


Số 4 có ý nghĩa gì khi xuất hiện trong sim điện thoại? Theo quan...