Quảng Nam mở ra cơ hội sở hữu bất động sản giá rẻ tại khu vực giữa Hội An và Đà Nẵng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương...